fbpx

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง สถิติการฟังวิทยุที่ผ่านการสำรวจโดย Nielsen ในช่วงต้นปี 2563 ให้เห็นความต่างทั้งก่อนและหลังโควิด 19 ระบาด มีผลต่อธุรกิจวิทยุและยอดการฟังอย่างไรกันบ้าง ซึ่งในวิกฤตจะมีโอกาสอะไรได้บ้าง ไปดูกัน

การวัดผลผู้ฟังวิทยุ

ทาง Nielsen มีการวัดผลทุกเดือน จากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีการเก็บชื่อคลื่นที่ฟัง ช่วงเวลาที่ฟังวันที่ฟังต่อสัปดาห์ เมื่อมีสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดในไทยปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ทำให้มีการฟังวิทยุเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีเดียวกัน

อัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 21% เมื่อนำเดือนเมษายนมาเทียบกับเดือนมีนาคมของปีเดียวกันและอัตราส่วนเพิ่มขึ้นที่ 27% เมื่อนำเดือนเมษายนมาเทียบกับเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว การเพิ่มในเดือนเมษายนนี่คล้ายกับของฝั่งโทรทัศน์เลย เพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นนั่นเอง

ประเภทรายการที่นิยม

คนกรุงเทพชอบฟังรายการเพลงไทยประเภทร็อค กับ ป๊อป และเพลงลูกทุ่งมากที่สุด แต่พอเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ระบาด เพลงสากลเติบโตขึ้น 28% เพลงไทยที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่ง 20% โดยทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีอัตราส่วนเท่ากัน

จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มาฟังวิทยุช่วงโควิด-19 น่าจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ที่อาจไม่ได้ฟังวิทยุประจำหันมาฟังมากขึ้นในช่วงนี้นั่นเองเป็นการเปิดเป็นเพื่อนตอนอยู่บ้าน

คนฟังส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง แต่สำหรับผู้ชายรายการข่าวทั่วไปและข่าวกีฬาจะดึงดูดให้มาฟังวิทยุมากที่สุด จนเป็นประเภทรายการหลักของกลุ่มผู้ชาย

หากวัดตามอายุ 40 ปีขึ้นไปนิยมฟังเพลงลูกทุ่งและข่าวทั่วไปกับข่าวกีฬา เป็นหลักแต่อายุต่ำกว่า 40 ปีจะเน้นฟังเพลงไทยและเพลงสากลเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ อาจเน้นฟังเพื่อผ่อนคลาย ติดตามข่าวสารบ้างตามความจำเป็น

ยอดฟังบนรถลด ฟังในบ้านเพิ่ม

ปกติแล้วคนจะนิยมฟังวิทยุบนรถ แต่เมื่อมีโควิด 19 การฟังในรถลดลง 1% ส่วนตามบ้านเพิ่มขึ้น 18% และการฟังจากแท็บเล็ต และมือถือเพิ่มขึ้นถึง 29% จากเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่าคนได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ ที่ให้อยู่บ้านกันนั่นเอง

เวลาการฟัง

ช่วงเวลาจันทร์-ศุกร์จะมีการฟังมากขึ้นช่วงประมาณ 9.00-16.00 น. เพิ่มขึ้น 40% จากเดือนมีนาคม

เม็ดเงินโฆษณา

ปีนี้เม็ดเงินโฆษณาลดลงตั้งแต่ต้นปี และก็ยังคงลดลงหนักกว่าเดิมในช่วงโควิด-19 แม้ผู้ฟังจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้บางสินค้าอยู่ โดยสินค้าประเภทการเงิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ยานยนต์ องค์กรภาครัฐ ใช้งบโฆษณาสูงขึ้น

สรุป

โควิด-19 ทำให้เม็ดเงินโฆษณาลดลงมาก หลังจากที่ลดมาตั้งแต่ต้นปี และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าก็ทำให้มียอดผู้ฟังวิทยุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และเห็นความต่างชัดเจนว่าผู้ชายชอบข่าวกีฬากับข่าวทั่วไปมากกว่าเพลง แต่เพลงนั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงฟังกันมากกว่า

และจำนวนชั่วโมงฟังต่อวันก็มากขึ้น และเปลี่ยนจากการฟังบนรถที่เคยมีผู้ฟังมากที่สุด มาเป็นฟังจากบ้านกันมากขึ้น