fbpx

“ถ้าไม่กินถือว่าผิด” ถือว่าเป็นวลีฮิตไปแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้อย่าง “ไตรภพ ลิมปพัทธ์” ที่ปลุกปั้นรายการอย่าง “ครัวคุณต๋อย” โดยดึงพิธีกรอีก 3 ท่านอย่าง ณวัฒน์  อิสรไกลศีล, เอ๊าะ-กีรติ  เทพธัญญ์ และโก๊ะตี๋ – เจริญพร อ่อนละม้าย มาร่วมดำเนินรายการให้สนุกสนานมากขึ้น จนต่อยอดไปเป็นแอพพลิเคชั่น หนังสือ (ซึ่งปัจจุบันยกเลิกการผลิตแล้ว) และงานจัดแสดงอาหารอีกด้วย ซึ่งทำให้กลายเป็นอาณาจักรย่อมๆ ไปในทันที

วันนี้ทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ส่องสื่อ ขอเปิดขุมทรัพย์ของอาณาจักรแห่งนี้กันหน่อยว่า “ครัวคุณต๋อย” และบริวารของ “เครือบอร์น” จะมีรายได้เท่าไหร่ ไปอ่านกันครับ

เริ่มต้นที่เจ้าของรายการอย่าง บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันผลิตรายการทั้งครัวคุณต๋อย และทูเดย์โชว์ด้วย โดยผลประกอบการรายได้เมื่อปี 2562 พบว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมมากถึง 223,142,827 บาท แต่กำไรมีสัดส่วนที่ลดลงเหลือ 16,695,622 บาท โดยรายได้โดยรวมย้อนหลัง 3 ปี มีรายได้ดังต่อไปนี้

ในขณะที่สินทรัพย์ของบริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด พบว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2532 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และในปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 120,396,953 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 223,914,800 บาท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ ส่วนใหญ่เป็นตระกูลลิมปพัทธ์ทั้งหมด โดยไตรภพถือหุ้นมากที่สุดที่ร้อยละ 30 ซึ่งยังครองตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทอีกด้วย รองลงมาคือ “ก่อเกียรติ ลิมปพัทธ์” น้องชายของไตรภพ ร้อยละ 27 และอันดับ 3 คือ “พิจิตรา ลิมปพัทธ์” ภรรยาของไตรภพ และสองอันดับสุดท้ายคือลูกของไตรภพ “พัทธยศ-ไตรตรา ลิมปพัทธ์” นั่นเอง

นอกจากนั้น ไตรภพ ยังเป็นกรรมการอีก 6 บริษัท ซึ่ง 2 ใน 6 เป็นบริษัทที่เสร็จการชำระบัญชีและร้างไปเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ บจก.เฟซ แอนด์ บอดี้ ที่ขึ้นสถานะร้าง และบจก.บอร์นฟรี ที่เสร็จการชำระบัญชี โดยบริษัทที่ไตรภพดำเนินการประกอบดังต่อไปนี้

บริษัทที่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทอยู่

หน่วย : บาท

โดยแต่ละบริษัทจะมีหน้าที่ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย บอร์น ดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่า ขาย พื้นที่โฆษณารูปแบบต่าง ๆ ส่วนบอร์น โปรเจค มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดส่งนักแสดง นักดนตรี นักกีฬา เพื่อดำเนินรายการ และจัดงานอีเว้นท์ บอร์น พับลิชชิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนิตยสาร และบอร์น ออพเปอเรชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายการบันเทิงและให้บริการโฆษณาโดยออกอากาศผ่านสื่อทางโทรทัศน์นั่นเอง

จากรายการที่มาอุดช่วงเวลาที่ขายโฆษณายากมากที่สุด จนสามารถต่อยอดเป็นมหกรรมและงานต่าง ๆ ได้ ถือว่าไตรภพประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยอดแล้ว ถึงแม้โควิด-19 จะเข้ามาและกระทบกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่แน่นอนว่าคุณต๋อยที่อยู่กับคอนเทนต์ด้านอาหารอาจจะได้รับผลกระทบน้อยมากที่สุดก็เป็นได้ ต้องคอยติดตามต่อไป


Infographic: ทินวุฒิ ลิวานัค | Art Director