fbpx

พูดถึงนิตยสารที่พาให้ทุกคนรู้เรื่องเฉพาะทาง และพาไปให้หลุดกรอบเดิมของความคิดสร้างสรรค์ พาไปรู้จักในสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ เห็นจะมีอยู่เพียงไม่กี่หัวเท่านั้นที่นำพาเราไปให้รู้จัก หนึ่งในนั้นคือนิตยสาร a day นั่นเอง ซึ่งวันนี้ทีมกองบรรณาธิการส่องสื่อจะพาไปแกะรายได้ของเดย์ โพเอทส์ เจ้าของนิตยสารและเว็บไซต์หลากหลายหัว ไม่ว่าจะเป็น a day , a day bulletin สำนักพิมพ์ a book หรือเว็บไซต์ The Momentum กันครับ

เริ่มต้น บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 7 มีนาคม 2546 จนถึงวันนี้ก็ร่วม 17 ปีแล้วนะครับ โดยมาจากการก่อตั้งนิตยสาร a day ซึ่งมีผู้ก่อตั้งทั้งหมด 3 คน ได้แก่ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, นิติพัฒน์ สุขสวย และ ภาสกร ประมูลวงศ์ (ปัจจุบันสองคนแรกลาออกพร้อมทีมงานชุดหนึ่ง เพื่อก่อตั้งสำนักข่าว The Standard) โดยปัจจุบันก็ดำเนินการผลิตเนื้อหาเพื่อลงนิตยสารและเว็บไซต์ในเครือ รวมไปถึงการทำสำนักพิมพ์เป็นหลักด้วยเช่นกัน โดยจุดเด่นของ day poets คือการนำเสนอเนื้อหาที่ในที่อื่นไม่มี หรือเป็นเนื้อหาเฉพาะทาง แต่ยังคงล้อไปกับประเด็นทางสังคมหลักอยู่เช่นกัน

ในปัจจุบัน บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด มีคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย , ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล , ลลนา ศิริจรรยากุล และนันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย โดยมีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มครั้งล่าสุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ประกอบกิจการขายสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการด้านสื่อโฆษณา

ในด้านสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ 169,767,920 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีอยู่ที่ 213,302,494 บาท และมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 110,479,590 บาท ลดลงจากเดิมในปี 2561 ที่มีอยู่ที่ 127,576,238 บาท

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด

ปี256025612562
สินทรัพย์รวม200,559,144.47213,302,494.13169,767,920.27
หนี้สินรวม123,985,673.77127,576,238.59110,479,590.79
หน่วย : บาท

ในส่วนของงบกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2562 ที่ส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 106,479,776.52 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ 56,589,465.63 บาท ในขณะที่ต้นทุนการขายมีสัดส่วนที่ลดลงเช่นเดียวกัน โดยปี 2562 อยู่ที่ 88,991,768.21 บาท แต่รายจ่ายปี 2562 รวมกันอยู่ที่ 129,915,097.90 บาท ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีสภาวะที่ขาดทุน โดยขาดทุนอยู่ที่ 26,437,926.06 บาท ต่างจากปี 2561 ที่ได้กำไรอยู่ที่ 9,152,784.84 บาท

ซึ่งในปี 2563 เป็นปีที่ธุรกิจสื่อน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะ a day และ a day bulletin ที่เน้นการขายพื้นที่โฆษณาหลักทางสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีมูลค่ามากกว่าบนออนไลน์ เนื่องจากสภาวการณ์การลงโฆษณาของลูกค้าไม่ปกติ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลต่อพื้นที่การวางแผงอีกด้วย ทำให้ต้องไปพึ่งพาออนไลน์เป็นหลัก รวมไปถึงการถดถอยของการอ่านนิตยสารที่มีทีท่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ a day ในช่วงหลังหันมาทำเป็นเชิงหัวข้อมากขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อดึงดูดคนอ่านให้เข้ามาซื้ออีกด้วย

หรือนี่จะไม่ใช่ยุคของ a day อีกแล้ว? คอยติดตามต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ…

งบกำไร(ขาดทุน) ของบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด

ปี256025612562
รายได้รวม181,698,060.46163,069,242.15106,479,776.52
ต้นทุนขาย152,319,517.00109,175,561.6588,991,768.21
รายจ่ายรวม192,523,574.38149,723,132.93129,915,097.90
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ-14,155,745.959,152,784.84-26,437,926.06
หน่วย : บาท

เรียบเรียงโดย กฤตนัน ดิษฐบรรจง