fbpx

เรียกได้ว่าเป็นอีกบริษัทที่น่าจับตามองอย่างมาก สำหรับบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่งประกาศงบการเงินประจำปี 2563 ออกมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (ขายสินค้า) และธุรกิจสื่อ เป็นสองธุรกิจที่มาแรงมากที่สุด โดยอาร์เอสชี้แจงอีกด้วยว่าเป็นกำไรที่สูงสุดครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา

โดยงบกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2563 ออกมา พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่ 3,774,163,707 บาท มากกว่าปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,611,140,762 บาท โดยในปี 2563 แบ่งรายได้เป็นรายได้จากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง มีรายได้อยู่ที่ 2,553,168,079 บาท เป็นยอดขายจริงอยู่ที่ 2,381,755,510 บาท, รายได้จากธุรกิจสื่อ 1,876,704,558 บาท เป็นรายได้จากโฆษณาภายนอก 1,148,161,688 บาท, รายได้จากธุรกิจเพลง 193,925,648 บาท เป็นรายได้จากภายนอกอยู่ที่ 166,178,927 บาท,รายได้จากการจัดกิจกรรม 78,444,405 บาท และรายได้อื่นๆ 428,809,910 บาท

โดยรายได้รวมทั้งระหว่างส่วนงานในบริษัทและภายนอกรวมกันคือ 5,131,052,600 บาท เมื่อลบกับรายการหักบัญชีที่ 1,356,888,893 บาท จะทำให้เหลือรายได้ที่แท้จริงอยู่ที่ 3,774,163,707 บาท (ตามที่กล่าวมาข้างต้น) โดยต้นทุนการขายสินค้าอยู่ที่ 1,768,662,303 บาท น้อยกว่าปี 2562 ที่มีต้นทุนการขายอยู่ที่ 2,019,962,212 บาท ทำให้สามารถมีกำไรทั้งปี 2563 อยู่ที่ 2,005,501,404 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ)

และเมื่อหักภาษีและค่าใช้จ่ายแล้ว ทำให้มีกำไรทั้งปีสุทธิอยู่ที่ 533,008,970 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่มีกำไรอยู่ที่ 346,695,870 บาท นั่นเอง

ในขณะที่คดีและข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นของอาร์เอสนั้น มีสองคดีหลักที่รายงานในงบการเงิน คดีแรกคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 อาร์เอสถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และการผิดสัญญา ของอาร์เอสจำนวนทุนทรัพย์ 31.27 ล้านบาท และ 32.27 ล้านบาท ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

สำหรับอีกคดีที่จบลงไปในชั้นของศาลปกครองสูงสุด นั่นก็คือคดีที่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยของอาร์เอสและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตกลงร่วมกันให้บริษัทย่อยถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขันผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) โดย กสทช.จะให้เงินสนับสนุน

ปัจจุบันบริษัทย่อยอาร์เอสได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเรียกเงินสนับสนุน 57.14 ล้านบาท จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องสิ้นสุดคดี

นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปี 2563  ถือเป็นปีที่ท้าทายของ อาร์เอส กรุ๊ป ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงโควิด-19 แต่ด้วยการปรับตัวอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาของบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,774 ล้านบาท กำไรสุทธิ 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปี 2562 โดยธุรกิจคอมเมิร์ซยังคงทำรายได้เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 2,382 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน เนื่องมาจากความสำเร็จของการขยายช่องทางการขายทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงความหลากหลายของการโฆษณาและนำเสนอสินค้าที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนการพัฒนาระบบและทักษะของทีมเทเลเซลล์อย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนฐานลูกค้า ณ สิ้นปี 2563 ทะยานขึ้นสู่ 1.6 ล้านราย และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ”