fbpx

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายได้แยกประเภทผ่านรายงานประจำปี 2563 โดยได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยพบว่าโครงสร้างรายได้ยังคงเป็นธุรกิจเพลงเป็นตัวนำรายได้มากกว่าร้อยละ 55 ในขณะที่ธุรกิจซื้อขายสินค้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

โดยโครงสร้างรายได้ประจำปี 2563 แบ่งรายได้เป็นรายได้จากธุรกิจเพลง โดยในกลุ่มนี้ได้แบ่งรายได้ ได้แก่ รายได้ธุรกิจเพลงโดยตรง ประกอบไปด้วยผลิตและจัดจำหน่ายเพลง โรงเรียนสอนร้องเพลง และสถานีโทรทัศน์แฟนทีวี รวมทั้งหมด 559.96 ล้านบาท, รายได้จาก Digital Music ได้แก่ รายได้จาก Streaming Music Platform ต่างๆ รวมทั้งหมด 937.85 ล้านบาท, รายได้จากธุรกิจ Showbiz 1,260.84 ล้านบาท รวมทั้งหมดในส่วนนี้อยู่ที่ 2,758.65 ล้านบาท

รายได้ส่วนต่อมา คือรายได้จากธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยในกลุ่มนี้ได้แบ่งรายได้ ได้แก่ รายได้จาก Home Shopping รวมทั้งหมด 1,531.87 ล้านบาท, รายได้จาก GMM Z รวมทั้งหมด 211.76 ล้านบาท, รายได้จากธุรกิจขายตรงชั้นเดียว 7.40 ล้านบาท รวมทั้งหมดในส่วนนี้อยู่ที่ 1,751.03 ล้านบาท

รายได้ส่วนสุดท้าย เป็นรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากแกรมมี่โดยตรง 52.25 ล้านบาท, รายได้จาก Exact 2.29 ล้านบาท, รายได้จาก GDH 559 352.33 ล้านบาท, รายได้จากน้ำดีไม้งาม 4.34 ล้านบาท, รายได้จากจีเอ็มเอ็ม แชนแนล 50.67 ล้านบาท ทำให้รายได้ในส่วนนี้อยู่ที่ 461.88 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้จากส่วนอื่นๆ 60.51 ล้านบาท และรายได้ทางการเงิน 3.55 ล้านบาท ทำให้มีรายได้อยู่ที่ 5,035.62 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนได้แก่ รายได้สัดส่วนเพลง ร้อยละ 55 – รายได้สัดส่วนซื้อขายสินค้า ร้อยละ 35 – รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 9 – รายได้อื่น ร้อยละ 1