fbpx

ว่ากันว่าทุกปี สิ่งหนึ่งที่คนหนังสือรอคอยมานานนั่นก็คืองานหนังสือ หรือชื่อเต็มๆ คือ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 49 แล้ว และปีนี้ก็เปลี่ยนสถานที่จัดเป็นไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99 ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2564 (เวลา 10.00-21.00 น. ยกเว้นวันที่ 19 เมษายน 2564 จะปิดไม่ให้เข้าชมในช่วงเวลา 12.00-17.00 น.) โดยงานปีนี้มาในธีมของ “อ่านเท่” แต่ก่อนที่เราจะสตาร์ทออกไปซื้อหนังสือในงานกัน เราขอพาทุกคนมาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับงานหนังสือในปี 2563 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาให้ติดตามกันครับ

แกะตัวเลขงานหนังสือออนไลน์ปี 2563 ก่อนไปงานหนังสือปี 2564

ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลในฝั่งออนไลน์กันก่อน ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้รายงานไว้ว่าได้จัดทำเว็บไซต์ ThaiBookFair.com ซึ่งตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และทำให้ทุกคนสามารถเข้ามาซื้อหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บสถิติตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์ทั้งสิ้น 2,017,024 ราย มียอดการขายหนังสือทั้งหมด 56,349,091 บาท มียอดการสั่งซื้อกว่า 87,870 คำสั่งซื้อ และมียอดเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้ออยู่ที่ 602 บาท/คำสั่งซื้อ

โดยจากสถิติพบด้วยว่าผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกว่าร้อยละ 60 และเพศชายร้อยละ 40 และเป็นคนกรุงเทพมหานครร้อยละ 56 รองลงมาคือเชียงใหม่ร้อยละ 4.11, นครราชสีมาร้อยละ 2.84, ขอนแก่นร้อยละ 2.76, พัทยาร้อยละ 2.55, หาดใหญ่ร้อยละ 2.33, นครสวรรค์ร้อยละ 2.27 และนครปฐมร้อยละ 2.11 และคนที่เข้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่คือคนในวัย 25-34 ปีถึงร้อยละ 29, วัย 35-44 ปี ร้อยละ 24, วัย 18.24 ปี ร้อยละ 19 และคนในวัย 45-54 ปี / วัย 55-64 ปี มีสัดส่วนช่วงวัยละร้อยละ 14

โดยในช่วงที่ผ่านมามีงานบนออนไลน์ที่จัดบนเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นยอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น งานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 48 ออนไลน์, May Day เฮ…กับคนทำงาน, เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5 ออนไลน์, Mid-Year Sale เป็นต้น ซึ่งถ้านับจากการจัดงานตลอดทั้งช่วงปีจะพบว่ามีคนเข้าชมเว็บไซต์จำนวน 1,674,271 ราย และมียอดขายหนังสือมากกว่า 47,774,256 บาท มีคำสั่งซื้อมากกว่า 71,922 คำสั่งซื้อ ตกคำสั่งซื้อละ 658 บาท โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงงานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 48 ออนไลน์ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2563 โดยแค่ช่วงระยะเวลา 12 วันมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 52,322 คำสั่งซื้อ รวมเป็นยอดขายจำนวน 34,898,223 บาท

แกะตัวเลขงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

นอกจากงานหนังสืออนไลน์ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ ThaiBookFair.com แล้ว ในช่วงปลายปียังมีการจัดงานหนังสือภายใต้ชื่อ “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25” ซึ่งจัดที่ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 อีกด้วย ซึ่งในช่วงการจัดงานที่ผ่านมา ได้มีการเก็บข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ามาชมงาน และมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 454 ตัวอย่างด้วยกัน มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆ ติดตามจากบทความต่อได้เลยครับ

ซึ่งจากผลการตอบแบบสอบถาม แบ่งกลุ่มอายุได้เป็นอายุ 23-28 ปี คิดเป็นร้อยละ 24, อายุ 19-22 ปี ร้อยละ 22, อายุ 29-35 ปี ร้อยละ 17, อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 16, อายุ 15-18 ปี ร้อยละ 13 และอายุ 46-55 ปี ร้อยละ 7 โดยแบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 72 และเพศชายร้อยละ 28 เป็นคนโสดร้อยละ 80 แต่งงานไม่มีบุตรร้อยละ 4 และแต่งงานมีบุตรร้อยละ 13

สิ่งที่น่าสนใจคือ จากจำนวนกว่า 454 ตัวอย่างนั้น ร้อยละ 42 อ่านหนังสือเฉลี่ยเดือนละ 1-2 เล่ม และอ่านจำนวน 3-5 เล่มต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 25 ในขนาดที่คนที่อ่านมากกว่า 5 เล่มต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 21 และอ่านน้อยกว่า 1 เล่มต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 12 โดยส่วนใหญ่เน้นอ่านแบบเล่มอยู่มากถึงร้อยละ 89 และอ่านแบบ Free E-Book ร้อยละ 40 โดยในกลุ่มอายุ 29-35 ปีอ่านหนังสือแบบเล่มมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 19-22 ปี ในขณะที่กลุ่มอายุ 15-18 ปีมีสัดส่วนการอ่าน Free E-Book ถึงร้อยละ 48 และรองลงมาคือกลุ่มอายุ 36-45 ปีมีสัดส่วนการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 46

โดยประเภทหนังสือที่อ่าน อันดับหนึ่งยังคงเป็นหนังสือการ์ตูนถึงร้อยละ 40 รองลงมาคือหนังสือเรียนและนิยายรักอย่างละร้อยละ 30 และนิยายแฟนตาซี รวมถึงนิยายวายเป็นอันดับที่รองลงมาที่มีคนอ่านมากที่สุดตามผลสำรวจ คือร้อยละ 28 และ 26 ตามลำดับ แต่ถ้าเทียบจากจำนวนหนังสือที่ซื้อแล้ว กลับพบว่าการ์ตูน ตำราเรียน นิยายรัก และนิยายรักมีจำนวนการซื้อมากกว่า โดยเรียงลำดับที่ร้อยละ 31 / 24 / 22 และ 22 ตามลำดับ

สำหรับช่องทางหนังสือที่ไปซื้อ กว่าร้อยละ 81 ยังคงซื้อที่ร้านหนังสือในรูปแบบหนังสือเล่มอยู่ ส่วนร้อยละ 61 ซื้อจากงานหนังสือต่างๆ และร้อยละ 50 ซื้อจากช่องทางออนไลน์ มีเพียงร้อยละ 20 ที่ซื้อเป็น E-Book เท่านั้น โดยกลุ่มอายุ 35-45 ปีเน้นการซื้อจากร้านมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 29-35 ปีเน้นการซื้อผ่านงานหนังสือต่างๆ  และกลุ่มอายุ 23-28 ปีเน้นการซื้อผ่านเว็บของสำนักพิมพ์ ซึ่งการซื้อหนังสือทางออนไลน์มีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย

เปิดเผยหนังสือขายดีในงานหนังสือปี 2563 พร้อมตัวเลขที่น่าสนใจอื่นๆ

สำหรับตัวเลขจากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 ที่น่าสนใจอีกชุดคือประเภทของหนังสือที่อ่าน กับประเภทของหนังสือที่ขายดีในงาน ซึ่งจากแบบสำรวจกว่า 454 คนพบว่าประเภทหลักๆ ที่คนยังคงอ่านและซื้อยังเป็นการ์ตูน ตำราเรียน และนิยาย ในขณะเดียวกันหนังสือเด็กอายุ 0-6 ปี ได้รับความนิยมในการซื้อในงานมากกว่าปกติทั่วไป

โดยจำนวนหนังสือต่อเล่มที่ซื้อจากงานฯ ยังพบว่าการซื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8.12 เล่ม แบ่งเป็นซื้อคนละ 2 เล่มมากที่สุด คือร้อยละ 13 รองลงมาคือ 3 เล่มและ 5 เล่มร้อยละ 12 เท่ากัน และซื้อเพียง 1 เล่มร้อยละ 11 โดยยอดสั่งซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาท และสาเหตุหลักที่มาซื้อหนังสือในงานหนังสือฯ นั้นก็พบว่าเป็นเรื่องของความหลากหลาย ราคา และโปรโมชั่น ที่ทำให้ตัดสินใจซื้อหนังสือในงาน

ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับงานหนังสือออนไลน์ก็พบว่า งานหนังสือแบบออฟไลน์มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ มีหนังสือที่หลากหลายประเภทกว่า บรรยากาศในการเลือกซื้อ ความหลากหลายของสำนักพิมพ์ และราคาของหนังสือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้งานหนังสือแบบออฟไลน์ยังดีกว่าในทุกๆ ด้าน

ในขณะที่การเลือกซื้อหนังสือจากงานหนังสือออนไลน์ก็พบว่าความสะดวกในการเลือกซื้อและขนส่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำได้ดีกว่าในมุมอื่นๆ โดยคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 55 ของจำนวนที่สำรวจทั้งหมดพบว่าเคยเข้าไปเว็บไซต์งานหนังสือออนไลน์ แต่ไม่เคยเข้าไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เลย

จากทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นว่าผู้คนยังคงชื่นชอบในการมางานหนังสือออฟไลน์อยู่ดี และมีสัดส่วนที่มากขึ้นอีกด้วย และออนไลน์ก็ยังไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือได้มากกว่าการไปงานหนังสือแบบออฟไลน์ เพราะด้วยบรรยากาศที่ดีกว่าอีกด้วยนั่นเอง