fbpx

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส 1/2564 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยรายงานพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 191 ล้านบาทโดยประมาณ และกลับมาทำกำไรเป็นครั้งที่สองของบริษัทที่ 13.1 ล้านบาท

สำหรับรายได้ของโมโน เน็กซ์ ถูกแบ่งออกมาเป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณาบนช่องโมโน 29 ซึ่งในไตรมาสนี้มีรายได้อยู่ที่ 409,200,000 บาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 115,300,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 39.2 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเนื้อหาบน MONOMAX และ GIGATV ที่ในไตรมาสนี้ทำรายได้ไปที่ 115,000,000 บาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 90,400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 367.5

ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้า หรือ โฮมช้อปปิ้งนั้นมีรายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,500,000 บาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 600,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ทำรายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 30,800,000 บาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 15,700,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 33.8

ทำให้รายได้รวมอยู่ที่ 563,468,000 บาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 190,600,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 และเมื่อหักค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ ทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 13,129,000 บาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 403,400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.4 เลยทีเดียว

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม รวมไปถึงความสำเร็จของออนไลน์ แพลตฟอร์มอย่าง MONOMAX และ GIGATV ที่เติบโตต่อเนื่องภายใต้กระแสการใช้ชีวิตวิถีใหม่ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะที่สื่อโทรทัศน์มีอัตราการฟื้นตัวที่ดีจากนโยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาที่ได้รับผลตอบรับที่ดี

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2564 โมโนยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าของ MONOMAX และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดคอนเทนต์บน 3BB GIGATV เช่น รายได้จากการขายโฆษณาบนแพลตฟอร์มและรายได้จาก Home Shopping คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ (2564) นอกจากนี้ยังเน้นการเติบโตของช่องโมโน 29 โดยเพิ่มคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายเข้าไปช่วยเสริม พร้อมๆ กับสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ แต่จะลดงบประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์ มุ่งเน้นในการผลิตคอนเทนต์เอง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้สิทธิ์ของคอนเทนต์ได้อย่างไม่จำกัด สุดท้ายคือการรวมช่องทางในการสร้างการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ในทุกช่องทางต่อไปด้วย