fbpx

ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ผ่านพ้นความคึกคักของการใช้เงินไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดีวงการวิทยุก็มีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าส่องสื่อต้องมารายงานตัวเลขให้ได้อ่านกันเหมือนเช่นเคย ซึ่งนอกจาก 10 อันดับที่เรารายงานไป ยังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทาง https://songsue.co/mediarating ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เปิดเรตติ้งวิทยุประจำเดือนพฤษภาคม 2564 – ลูกทุ่งนำอันดับ 1!

เปิดด้วยอันดับ 1 ที่ยังเป็นของ 95 ลูกทุ่งมหานคร ที่คราวนี้คนฟังลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยังครองอันดับ 1 ด้วยจำนวนคนฟังทั้งสิ้น 3,311,000 คน รองลงมาคือ COOLfahrenheit 93 ที่มีคนฟังทั้งหมด 1,884,000 คน ส่วนรอันดับ 3 เป็นของ จส100 ที่มีคนฟัง 825,000 คน และอันดับ 4 เป็นของ FM ONE 103.5 มีคนฟัง 460,000 คน สุดท้ายของ Top 5 ประจำเดือนคือ Goodtime Radio 88.5 ที่มีคนฟัง 429,000 คน

ส่วนอันดับอื่นๆ ประกอบไปด้วย อันดับ 6 – 90 ลูกทุ่งรักไทย 423,000 คน, อันดับ 7 – EFM 94 280,000 คน, อันดับ 8 – HITZ 955 268,000 คน, อันดับ 9 – สวพ.91 252,000 คน และอันดับที่ 10 – EAZY FM 105.5 208,000 คน ในขณะที่คนฟังตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม พบว่ามีสัดส่วนลดลงเหลือ 10,578,000 คน จากเดิมที่มีคนฟังในเดือนเมษายนอยู่ที่ 11,207,000 คน ถือว่าลดลงไปมากพอสมควร

เปิดเม็ดเงินโฆษณาวิทยุประจำเดือนพฤษภาคม – ลูกทุ่งก็ยังนำอันดับ 1!

นอกจากในส่วนของจำนวนคนฟังจะมีผลแล้ว เม็ดเงินโฆษณาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าจับตามองเกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาอย่างยิ่ง ซึ่งเราจะพาทุกท่านไปติดตามเม็ดเงินโฆษณาของสื่อวิทยุประจำเดือนกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอันดับและเม็ดเงินด้วยเช่นกัน

อันดับ 1 ตกเป็นของ 94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค ด้วยเม็ดเงิน 25,584,000 บาท อันดับ 2 เป็นของ COOLfahrenheit 93 ที่คว้าเม็ดเงินอยู่ที่ 24,347,000 บาท อันดับ 3 เป็นของ Greenwave 106.5 FM ที่คว้าเม็ดเงินไปที่ 19,728,000 บาท อันดับที่ 4 เป็นของ 102.00 MHz ที่ได้เม็ดเงินอยู่ที่ 14,785,000 บาท และอันดับ 5 เป็นของ 90 ลูกทุ่งรักไทย 14,391,000 บาท

นอกจากนั้นในอันดับอื่นๆ ยังมีรายงานดังต่อไปนี้ อันดับ 6 – EFM94 12,209,000 บาท, อันดับ 7 – 95 ลูกทุ่งมหานคร 11,998,000 บาท, อันดับ 8 – 97 Quality News Station 11,515,000 บาท, อันดับ 9 – EAZY FM 105.5 10,353,000 บาท และอันดับ 10 – จส.100 9,868,000 บาท ในขณะที่เม็ดเงินโดยรวมอยู่ที่ 279,656,000 บาท ลดลงจากเดือนเมษายนที่มีเม็ดเงินรวมอยู่ที่ 283,303,000 บาท