fbpx

เปิดรายได้ “กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น” บริษัทสื่อของ “เสรี วงษ์มณฑา”

หากใครยังจำกันได้เมื่อครั้นการเลือกกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายชื่อประธานท่านหนึ่งที่หลายคนมักจะเอ่ยถึงว่า “ทำไมถึงมาอยูตำแหน่งนี้?” ซึ่งนั่นก็คือ รศ.เสรี วงษ์มณฑา นั่นเอง ซึ่งอันที่จริงแล้วคุณเสรีเองก็มักจะคุ้นเคยจากรายการ “ยายเม้าท์วอนสอนหญิง” ซึ่งเป็นรายการแนวพูดให้แง่คิดกับหญิงไทยนั่นเอง วันนี้ส่องสื่อจะมาส่องรายได้ของบริษัทนี้กันครับ

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันก่อน บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยขณะนั้นยังอยู่ในฐานะห้างหุ้นส่วนจำกัด และมีผู้ร่วมเป็นหุ้นส่วนได้แก่ นายเสรี วงษ์มณฑา, นายชุษณะ เตชคณา และนายชาญวิทย์ พูลแก้ว และยกระดับมาเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านการผลิตรายการ

โดยรายการของ “เสรี” ส่วนใหญ่ออกอากาศทางช่อง TNN2 ผ่านกล่องทรูวิชั่นส์ ช่องหมายเลข 784 ซึ่งปัจจุบันมีรายการที่ออกอากาศ ได้แก่ “เกาที่คัน”, “ยายเม้าท์วอนสอนหญิง”, “Social So Zap”, “สุภาษิตชีวิตงาม” และ “ตรีเพชรเกร็ดทำกิน” ซึ่งทุกรายการออกอากาศในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-18.00 น. และออกอากาศซ้ำในเวลา 00.00-00.30 น. โดยมีผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ตรีเพชรอีซูซุ และกลุ่มสหพัฒนพิบูล

สำหรับงบการเงินประจำปี 2563 พบว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 9,233,799 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.67 จากในปี 2562 ที่มีสินทรัพย์อยู่ที่ 7,588,728 บาท ในขณะที่หนี้สินรวมในปี 2563 อยู่ที่ 7,243,280 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 จากในปี 2562 ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 6,295,930 บาท

ในขณะที่งบกำไร(ขาดทุน) ในปี 2563 พบว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด 11,406,776 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.01 จากเดิมในปี 2562 อยู่ที่ 10,560,566 บาท มีรายจ่ายรวมอยู่ที่ 10,608,776 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 จากเดิมในปี 2562 มีรายจ่ายอยู่ที่ 9,385,838 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 697,722 บาท ลดลงร้อยละ 30.85 จากเดิมในปี 2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,009,067 บาท