fbpx

หนังสือพิมพ์ ตงฮั้ว ปรับตัวสู่ออนไลน์ในชื่อ “Tong Hua Media Lab”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 บริษัท หนังสือพิมพ์ ตงฮั้ว จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด” โดยเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นในฐานะสำนักข่าวภาคภาษาจีนในประเทศไทย

โดยหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว ได้เริ่มต้นเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2503 และได้สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 60 ปีในการผลิตข่าวสารและผลิตสื่อ จนสามารถนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มากว่า 30 ปี ซึ่งตงฮั้วเองมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นหนังสือพิมพ์จีนและได้เติบโตเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยที่สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากที่สุด และยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่มาช่วยในการพัฒนาสื่อในเครือได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตงฮั้วได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสื่อในหลากหลายรูปแบบ อันส่งผลต่อพฤติกรรมในการรับข่าวสารของประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ นอกจากนี้การเข้ามาของอินเตอร์เน็ตยังส่งผลให้เกิดข่าวลวงเป็นจำนวนมาก และเสรีภาพก็ถูกลดลงจากการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล ทำให้ทาง Tong Hua Daily News ได้เปลี่ยนตนเองเป็น Tong Hua Media Lab เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตงฮั้วในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ในการนำเสนอข่าวสารของสื่อให้มีคุณค่าและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีคุณภาพมากขึ้น

โดย Tong Hua Media Lab มุ่งเน้นในการลงทุนและสนับสนุน การดำเนินการ การวิจัยและการพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์และหาแนวทางแก้ไขอุตสาหกรรมสื่อที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบโจทย์ในการสร้างคอนเทนต์โดยที่ไม่ต้องรวมศูนย์ที่แพลตฟอร์มเดียว, การต่อสู้กับข่าวลวง เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสื่อ, ทำให้สื่อสามารถถูกตรวจสอบได้, ทำให้เกิดประสบการณ์ตอบกลับของผู้บริโภค และสร้างรายได้ที่ยุติธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคสามารถรับสื่อได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด มีคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ, นายสมนึก กยาวัฒนกิจ และนางปรียาพร กยาวัฒนกิจ โดยจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2503 มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100 ล้านบาท มีรายได้ในปี 2563 อยู่ที่ 19,862,006 บาท และขาดทุนสุทธิ 2,283,618 บาท