fbpx

เปิดรายได้ The People (และบริษัทแม่ของเขา) และที่มาของพวกเขา

หากพูดถึงคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องคน คงมีคนนึกถึง The People อย่างแน่นอน เพราะด้วยการพูดถึงเรื่องราวของผู้คน หรือตัวละครที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจออกมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ทำให้เขาได้รับการตอบรับที่ดีถึงแม้ในช่วงเวลาหลังๆ จะมีการขยายคอนเทนต์ไปมากขึ้นก็ตาม แต่ The People ก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา

ซึ่ง The People คือหนึ่งในหน่วยธุรกิจของ “บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด” บริษัทที่รับดำเนินการนำนวัตกรรมมาสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับธุรกิจการให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่ครบวงจร โดยมีหน่วยธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

โดยนอกเหนือจาก The People แล้ว ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ยังรับผลิตอีเว้นท์ คอนเสิร์ต และผลิตสื่อออนไลน์อีกด้วย โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 10 ล้านบาท และมีคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายญาณกร อภิราชกมล, นางสาวเทพิน อริยปิติพันธ์, นายสุทธิรัตน์ เชื้อปั้นหลวง และนายปฐม มีนาลุ่ม

ปัจจุบันในส่วนของแพลตฟอร์มสื่อ ประกอบไปด้วย The People, Craft ‘N’ Roll Thailand (ปัจจุบันหยุดเคลื่อนไหวแล้ว) และ Tripsbox (ปัจจุบันหยุดเคลื่อนไหวแล้ว) เป็นสื่อหลักที่กระจายออกไป โดยมีเป้าหมายที่ต่างกันออกไป และนำเสนอในเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

สำหรับรายได้ในปี 2563 พบว่าบริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 77,378,464 บาท ลดลงร้อยละ 8.52 ในขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 122,737,879 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73 ในส่วนของรายได้รวมในปี 2563 มีรายได้รวม 103,242,035 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 15.10 รายจ่ายรวมอยู่ที่ 108,826,210 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 และทำให้ผลประกอบการขาดทุนอยู่ที่ 18,099,570 บาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 27.26

การแก้เกมต่อไปในขณะที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจหลัก คือการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการปั้นคอนเทนต์ที่มีอยู่ในมือให้แข็งแรงมากที่สุด และสร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการมีเอกลักษณ์ของตนเอง หรือที่เราเรียกกันว่า “ลายเซ็น” เป็นหัวใจสำคัญของนักคอนเทนต์ ครีเอเตอร์หลายคน ซึ่งการใช้โครงสร้างเรื่องที่เหมาะสมและเป็นตัวของตัวเองย่อมดีกว่าการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่โดยพื้นฐานใช้กัน ซึ่งยิ่งสร้างตัวตนของตนเองที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้คนจดจำได้ดีมากขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่าเราคงอยากให้โควิด-19 คลี่คลาย เพราะเมื่อคอนเทนต์ไปได้ กิจกรรมจะตามมานั่นเอง