fbpx

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น TOPNEWS ประจำปี 2565

จากที่ก่อนหน้านี้ ส่องสื่อเคยนำเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นในท็อปนิวส์ หรือบริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ประจำปี 2564 กันไปแล้วนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์อีกครั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับระบบของ Creden Data พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น วันนี้ส่องสื่อจึงมาอัพเดตข้อมูลของผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับท็อปนิวส์ให้ได้ติดตามกัน

บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 100 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีกรรมการบริษัท ได้แก่ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม, นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย, นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล, นายตระกูล วินิจนัยภาค, นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ, นายชยธร ธนวรเจต, นายเอกพันธุ์ แป้นไทย, นางสาวกิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม, นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ และนางสาวสุธิดา สาริกุล โดยมีมูลค่าของบริษัทอยู่ที่ 36,058,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.06% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับในปี 2565 นั้น ท็อปนิวส์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1 ซึ่งจากเดิมคือนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 ได้ลดการถือหุ้นลงเหลือเพียงร้อยละ 6 มีมูลค่าอยู่ที่ 2,163,497 บาท ในขณะที่นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 26 มูลค่าอยู่ที่ 9,375,156 บาท และลำดับถัดมาประกอบไปด้วย สนธิญาณ-กิ่งแก้ว-กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม ซึ่งทั้ง 3 คนนี้ถือหุ้นรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 26 เท่ากัน และมูลค่าเท่ากัน

นอกเหนือจากนี้ยังมีผู้ประกาศข่าวหลายท่านที่ร่วมถือหุ้นในท็อปนิวส์ เช่น กนก รัตน์วงศ์สกุล, อัญชะลี ไพรีรัก, ธีระ ธัญไพบูลย์, วรเทพ สุวัฒนพิมพ์, สถาพร เกื้อสกุล, อุดร แสงอรุณ และอุบลรัตน์ เถาว์น้อย ซึ่งทุกคนไม่ได้ถือหุ้นในจำนวนมากนัก แต่ตีมูลค่าแล้วไม่ต่ำกว่าหลักล้านแน่นอน โดยเฉพาะกับกนก รัตน์วงศ์สกุล และอัญชะลี ไพรีรัก ที่ถึงแม้ถือหุ้นคนละร้อยละ 5 แต่ตีมูลค่าแล้ว มีมูลค่าอยู่ที่ 1,802,914 บาทเลยทีเดียว

กราฟิกโดย ศุภณัฐ เลิศรักษ์กุล

ซึ่งจากผลประกอบการในปี 2564 นั้นพบว่าท็อปนิวส์ทำรายได้รวมอยู่ที่ 192,067,527 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 178,671,283 บาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,329,294 บาท (หลังหักภาษีแล้ว) ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือสู้โกง (ACT Ai) พบว่าท็อปนิวส์มีการรับงานกับภาครัฐตั้งแต่เปิดบริษัททั้งหมด 18 โครงการ เป็นมูลค่า 17,443,948 บาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และมีเพียง 1 โครงการเท่านั้นที่เจาะจงในชื่อสัญญาเลย โดยมีผู้จ้างให้ท็อปนิวส์เป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บมจ.ปตท. , กรุงเทพมหานคร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมการจัดหางาน, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ท็อปนิวส์เติบโตได้ต่อไปอีกด้วย