fbpx

นอกจากการประกาศของสองบริษัทสื่อแรกอย่าง บีอีซี เวิลด์และอมรินทร์ กรุ๊ป ที่ดูเหมือนว่าธุรกิจสื่อจะขาดทุน ยังมีอีกหนึ่งบริษัทสื่อที่ดูเหมือนสถานการณ์จะเหมือนๆ กัน นั่นก็คือการขาดทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ นั่นก็คือ “บางกอกโพสต์” หรือบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ที่ล่าสุดประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา มีผลประกอบการขาดทุนมากถึง 94 ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 109 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ที่ 79 ล้านบาท และธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางโทรทัศน์อยู่ที่ 10 ล้านบาท (ปัจจุบันมีบริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด และบริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัดดูแลส่วนงานนี้) นอกจากนี้ยังมีรายได้ส่วนอื่น ๆ เข้ามาอีกด้วย โดยอยู่ที่ 20 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ทำให้สัดส่วนรายได้ลดลงถึงเกือบ 100 ล้านบาทเลยทีเดียว

Bangkok Post Public Company Limited

ก่อนหน้านี้บมจ.บางกอก โพสต์ ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสั่งให้ขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) เนื่องจากบริษัทมียอดการขาดทุนติดต่อสะสมกันมาหลายปี และเพิ่งถูกให้ถอดเครื่องหมายออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ให้ขึ้นเครื่องหมาย “C” อีกครั้ง

เหตุผลที่บางกอก โพสต์มีการขาดทุนมากถึง 94 ล้านบาท ก็หลีกเลี่ยงผลกระทบจากโควิด-19 ไม่พ้น โดยบริษัทได้ระบุในคำอธิบายผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563 ไว้ด้วยว่า “บริษัทฯ มีการปรับตัวด้านการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าโฆษณาส่วนใหญ่ชะลอการใช้งบโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี และสามารถชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้าหนังสือพิมพ์ ขยายการเผยแพร่เนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

ก่อนหน้านี้บางกอก โพสต์ได้มีการยกเลิกการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งโพสต์ทูเดย์และ M2F รวมไปถึงปลดพนักงานบางส่วนออก การยุติการพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังขายตึกที่ทำการอีกด้วย เพื่อลดผลประกอบการที่ขาดทุนติดต่อสะสมกันมาหลายปี