fbpx

ไทยพีบีเอส พร้อมเดินหน้าเตรียมทดลองออกอากาศ Active Learning TV (ALTV) “ทีวีเรียนสนุก” ทางช่องหมายเลข 4 เริ่มทดสอบ 1 กรกฎาคมนี้ หลังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติอนุมัติให้ไทยพีบีเอสใช้ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินช่องหมายเลข 4 ดำเนินการจัดเนื้อหาและผังรายการให้ตอบสนองการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยเหตุผลที่ไทยพีบีเอสเสนอทำช่อง ALTV “ทีวีเรียนสนุก” ต่อ กสทช. นั้น รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “ด้วยปัจจัยเร่งเรื่องของสถานการณ์ COVID-19 ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งผลให้รูปแบบการจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อาจมีหลากหลายรูปแบบผสมกัน ALTV จึงดำเนินการแบบ Multi Platform ที่ดึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มาร่วมกันสร้างนิเวศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยเด็กต้องได้เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ครูต้องได้พัฒนาและทบทวนทักษะการสอน ผู้ปกครองต้องได้มีโอกาสเตรียมตัวร่วมสร้างเสริมสมรรถนะกับลูก และชุมชนต้องได้มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาเพื่อชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งไทยพีบีเอส มีความพร้อมทั้งประสบการณ์และทำงานบนฐานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ ALTV อาทิ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก

ทั้งนี้ ALTV จะเสริมกลุ่มช่องทีวีเพื่อการศึกษาด้วยการออกแบบเนื้อหาและผังรายการให้ผสมผสานกลุ่มสาระวิชาเข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก โดยเนื้อหาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 43% ครู 34% พ่อแม่ 23% แยกตามประเภทรายการเป็นสาระความรู้เสริมการศึกษา 40% สาธิตการสอนของครู 36% รายการเนื้อหาสำหรับครอบครัว สถานการณ์ปัจจุบัน และอื่น ๆ 24% ซึ่ง ALTV จะวางผังไล่ตามลำดับเวลาจากกลุ่มเด็กปฐมวัยในช่วงเช้า เด็กประถม เด็กมัธยม วัยรุ่น ไปจนถึงพ่อแม่ช่วงค่ำก่อนปิดสถานี โดยในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์-ศุกร์ กำหนดให้เป็นช่วงเวลาของครูด้วยรายการสาธิตการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มครู

การเกิดขึ้นของ ALTV ‘ทีวีเรียนสนุก’ นับว่าเป็นการตอบสนองสังคมที่มีเสียงเรียกร้องต้องการให้มีช่องทีวีเพื่อการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน ไทยพีบีเอสจึงขอขอบคุณ กสทช. ที่มีมติอนุมัติให้ ALTV ได้ทดลองออกอากาศในเดือนกรกฎาคม โดย ALTV จะเริ่ม Soft launch ในเดือนมิถุนายนบนช่องทางต่างๆ และจะออกอากาศตามผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในระหว่างทดลองออกอากาศนี้ ALTV จะมีการประเมินผล เพื่อพัฒนาการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมในการขอพิจารณาเป็นใบอนุญาตถาวรต่อไป” ติดตามชมช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุก ได้ที่ช่องหมายเลข 4 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.30 น. เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้