fbpx

รายได้โฆษณาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมประจำปี 2564

วัดผลเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมที่มีการเก็บข้อมูลโดย สำนักงาน กสทช.

มกราคม 2564

ชื่อช่องสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG15.44
JATINGJA13.31
JKN TV13.29
PSI SARADEE17.84
TOONEE40.12
TOP NEWS0
รวมทั้งหมด100

กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อช่องสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG19.12
JATINGJA12.7
JKN TV15.62
PSI SARADEE17.67
TOONEE21.57
TOP NEWS13.32
รวมทั้งหมด100

มีนาคม 2564

ชื่อช่องสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG20.88
JATINGJA10.73
JKN TV12.56
PSI SARADEE16.51
TOONEE28.8
TOP NEWS10.52
รวมทั้งหมด100

เมษายน 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG23.51
JKN TV12.71
PSI SARADEE16.87
TOONEE33.84
TOP NEWS13.07
รวมทั้งหมด100

พฤษภาคม 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG25.69
PSI SARADEE23.55
TOONEE27.38
TOP NEWS23.38
รวมทั้งหมด100

มิถุนายน 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG27.08
PSI SARADEE22.14
TOONEE31.24
TOP NEWS19.54
รวมทั้งหมด100

กรกฎาคม 2564

ชื่อช่องสัดส่วน (ร้อยละ)
BOOMERANG28.29
TOONEE47.43
TOP NEWS24.28
รวมทั้งหมด100

สิงหาคม 2564

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล