fbpx

เรตติ้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมประจำปี 2564

วัดผลเฉพาะช่องทีวีดาวเทียมที่มีการเก็บข้อมูลโดย สำนักงาน กสทช.

มกราคม 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.2910.332
JATINGJA0.0030.003
JKN TV0.0080.008
PSI SARADEE0.0050.009
TOONEE0.0390.039
ZEE NUNG0.0060.004

กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.2380.254
JATINGJA0.0020.002
JKN TV0.0050.007
PSI SARADEE0.0040.007
TOONEE0.0340.035
TOP NEWS0.0540.04
ZEE NUNG0.0090.006

มีนาคม 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.2120.238
JATINGJA0.0040.002
JKN TV0.0020.003
PSI SARADEE0.0030.006
TOONEE0.0290.034
TOP NEWS0.0550.045
ZEE NUNG0.0080.005

เมษายน 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.3160.326
JKN TV0.0040.003
PSI SARADEE0.0020.005
TOONEE0.0340.043
TOP NEWS0.050.047
ZEE NUNG0.0120.007

พฤษภาคม 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.3280.345
PSI SARADEE0.0060.010
TOONEE0.0390.041
TOP NEWS0.0440.044
ZEE NUNG0.0140.014

มิถุนายน 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.2590.297
PSI SARADEE0.0070.013
TOONEE0.0290.032
TOP NEWS0.0340.034
ZEE NUNG0.0110.008

กรกฎาคม 2564

ชื่อช่อง / เรตติ้งผู้หญิงผู้ชาย
BOOMERANG0.2780.308
TOONEE0.030.032
TOP NEWS0.0410.037
ZEE NUNG0.0110.007

สิงหาคม 2564

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล