fbpx

ย้อนดูเรตโฆษณาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว : เมื่อค่าโฆษณาหนึ่งรายการเลี้ยงบริษัทได้ทั้งบริษัท!

หลายคนที่ได้อ่านบทความนี้คงจะต้องเคยผ่านช่วงเวลาของทีวีแอนะล็อก จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาเป็นทีวีดิจิทัลมาไม่มากก็น้อยแล้ว และหลายคนคงจะนึกไม่ออกว่าวงการโทรทัศน์สมัยก่อนที่มี 6 ช่องนั้น เขาคิดอัตราค่าโฆษณากันยังไงบ้าง?

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

30 กรกฎาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของระบบการออกอากาศ (ตอนที่ 1) : ก้าวสู่ปีที่ 65 โทรทัศน์ไทย

หลังจากที่โทรทัศน์ภาพขาว-ดำ ดำเนินการออกอากาศไปได้สักช่วงระยะหนึ่ง ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครที่จากเดิมใช้ระบบ 110 โวลต์ 60 ไซเคิล ปรับมาเป็นระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิลเป็นการทดแทน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

21 มิถุนายน 2562