fbpx

แถลงการณ์เปิดผนึกถึงสื่อมวลชน
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
กรณีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มนักศึกษาและภาคประชาชนได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตย ภายใต้ชื่อเวที #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ซึ่งมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก และส่วนหนึ่งมีข้อเรียกร้องที่ออกมาจากนักศึกษาและประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ 10 ข้อออกมา รวมไปถึงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการดำเนินการให้สิทธิเสรีภาพ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่ในช่วงเวลาต่อมา พบว่าสื่อโดยเฉพาะในสื่อโทรทัศน์ กลับไม่พบการให้พื้นที่การนำเสนอข่าวการชุมนุม มีเพียงไม่กี่สื่อที่ให้พื้นที่โดยรายงานข้อเท็จจริง ในขณะที่บางสื่อกลับมีการบิดเบือนการนำเสนอ หรือนำเสนอโดยละเว้นเนื้อหาสำคัญที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการพาดหัวว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรง และเป็นกลุ่มที่ล้มล้างการปกครอง นำมาซึ่งความเข้าใจผิดของประชาชน และอาจนำไปสู่ความแตกแยกของสังคม จากเนื้อหาสาระนั้น นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าว อาจปิดโอกาสในการสร้างการพูดคุยกันในสังคม และ ทำให้สังคมไทย พลาดโอกาสเช่นนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

ส่องสื่อ ในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์สื่อมวลชนในประเทศไทย รวมถึงทำหน้าที่หลักในการวิจารณ์การนำเสนอของสื่อ จึงขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงและทุกสื่อ ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวการชุมนุมของนักศึกษาและภาคประชาชน รวมไปถึงผลกระทบจากการชุมนุม โดยสื่อต้องคำนึงถึงการให้พื้นที่กับทุกฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน และนำเสนอโดยอิงจากข้อมูลความเป็นจริง ครบถ้วน ไม่ใส่สี ตีไข่ ละเว้นเนื้อหาสำคัญ หรือใส่ความคิดเห็นลงไปในการนำเสนอข่าวสาร

รวมไปถึงขอให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ทำหน้าที่ของสมาคมด้วยการปกป้องสื่อมวลชนทั้งในสังกัดและนอกสังกัด ในการนำเสนอข่าวสารอันเป็นความอ่อนไหวของประชาชน ด้วยการจัดทำแผนการรับมือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความเป็นจริง รวมไปถึงสร้างกลไกในการควบคุมดูแลตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เพราะสื่อเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพประชาชน ถ้าสื่อไม่สร้างเสรีภาพ แล้วใครจะสร้างเสรีภาพให้ประชาชน

กองบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ส่องสื่อ
13 สิงหาคม 2563


ผู้ร่วมลงแถลงการณ์โดย