fbpx

จากสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ไทยพีบีเอสช่องหมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ปรับผังเพิ่มสัดส่วนเวลา และความเข้มข้นของเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ยกระดับการผลิตเนื้อหา เชื่อมเครือข่าย ระดมผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ร่วมหาทางออกให้กับประชาชน นำเสนอข้อมูลอยู่บนฐานของการระดมความรู้ และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เตรียมพร้อมรับมือ เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เสริมศักยภาพและนำพาสังคมไทยในการฟื้นฟูตัวเองจากวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จากที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ยกระดับเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับรายการเดิมทั้งรายการวันใหม่วาไรตี้     ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.02-10.00 น. ที่เน้นเนื้อหาการใช้ชีวิตอย่างปลอดจากโควิด-19 ตรวจสอบ Fake News กลุ่มรายการวาระทางสังคมที่มุ่งติดตามนโยบาย และรวบรวมข้อเสนอจากทุกภาคส่วน กลุ่มรายการภาคพลเมืองที่เน้นสำรวจพื้นที่ต้นแบบของการจัดการดูแลตนเอง ทั้งด้านสุขภาพและปากท้อง และกลุ่มรายการ Factual ที่จะเจาะประเด็นทุจริต อาทิ บ่อนการพนัน และแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังปรับผังการนำเสนอเนื้อหาช่วง “ไทยสู้โควิด-19” ในทุกช่วงข่าวไทยพีบีเอส เพื่ออัปเดตสถานการณ์ประจำวัน หรือแนวปฏิบัติให้ประชาชนเตรียมพร้อม มีข้อมูล และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพิ่มเวลา รายการตอบโจทย์ ทุกวันพุธเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. พบกับบทวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุมทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งเป็นความหวังของคนไทย ต่อด้วยรายการ “ใจสู้โควิด-19” เวลา 21.30- 21.45 น. เพื่อส่งมอบข้อคิด การใช้ชีวิต และกำลังใจให้ประชาชน รายการสถานีประชาชน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.05 – 15.00 น. เป็นสื่อกลางช่วยเหลือรับเรื่องเดือดร้อนจากประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

นอกจากนั้นในช่วงถ่ายทอดสดจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไทยพีบีเอสยกระดับการสื่อสารเพิ่มบริการภาษาเมียนมา เพื่อให้ชาวเมียนมาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และมาตรการที่สำคัญจากรัฐบาลไทย รวมถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง สามารถรับชมและติดตามข้อมูลได้ทาง http://covid19.thaipbs.or.th/Myanmar  และไทยพีบีเอสยังให้ความสำคัญกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยได้ร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวก ให้บริการภาษามือใหญ่เต็มจอ (Big Sign) เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง www.thaipbs.or.th/BigsignCovid19                        

สำหรับ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ปรับผังเพื่อรองรับการเรียนการสอนของเด็ก และ ครูที่ต้องปรับตัวเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งจากผลการประเมินตั้งแต่ออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ครูเป็นกลุ่มผู้ชมที่ได้รับประโยชน์จาก ALTV มากที่สุด ครูสามารถนำรายการและนวัตกรรมจาก ALTV ไปต่อยอดการสอน ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ รองลงมาคือกลุ่มนักเรียน ที่ได้รับประโยชน์จากรายการที่ส่งเสริมทั้งการเรียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง ส.ส.ท.ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศช่อง ALTV ต่อเนื่องอีก 6 เดือน พร้อมขยายความร่วมมือกับ DLTV และช่องดาวเทียม เพื่อทำให้ ALTV เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนั้นในปี 2564 ไทยพีบีเอสได้ประกาศวาระหลัก “วาระปากท้อง” เพราะเล็งเห็นถึงผลกระทบอย่างมหาศาลจากวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตอื่น ๆ จึงกำหนดวาระในการผลิตเนื้อหาของไทยพีบีเอส รวมถึงกิจกรรมให้สอดรับประเด็นเรื่องปากท้อง มุ่งเสริมศักยภาพและหาทางออกให้กับประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบางในการฟื้นฟูตัวเองจากวิกฤต ไทยพีบีเอสจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง จะใช้ศักยภาพและสรรพกำลังของบุคลากรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า แม้สถานการณ์จะยกระดับขึ้นอย่างไร ไทยพีบีเอสพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการนำเสนอเนื้อหาให้ทันกับสถานการณ์ และร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร โควิด-19 ในแง่มุมต่าง ๆ แบบ Realtime ได้ที่ covid19.thaipbs.or.th