fbpx

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประกาศก้าวต่อไปขององค์กรในฐานะที่กำลังครบรอบปีที่ 14 ของการก่อตั้ง โดยรองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาไทยพีบีเอสดำรงความเป็นสื่อสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม รวมถึงสนองเจตนารมณ์ในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนมาอย่างเสมอมา ภายใต้ความเป็นสื่อสาธารณะที่สร้าง Learning Space for all อย่างแท้จริง

ในโอกาสที่ไทยพีบีเอสกำลังเข้าสู่ปีที่ 14 จึงได้ประกาศจุดเน้น 5 ด้าน และ 2 วาระสำคัญทางสังคมที่ไทยพีบีเอสจะเน้นในปีนี้ โดยจุดเน้นทั้ง 5 ด้านและ 2 วาระสำคัญจะถูกกำหนดให้นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยพีบีเอสแบบบูรณาการ ทั้ง On-air , Online , On-Ground เพื่อตอบสนองการเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนต่อไป

โดยในปี 2564 ไทยพีบีเอสเน้นจุดเน้นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นสำคัญ ในฐานะของผู้ชมสถานีฯ และผู้ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ ไทยพีบีเอสจะเน้นการให้ความสำคัญกับประชาชน โดยเฉพาะในการผลิตเนื้อหาออกสู่สายตาทุกคน โดยต้องมีคุณค่าต่อสาธารณชน , การให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อต่อยอดความรู้ต่างๆ ได้มากขึ้น ทำให้ไทยพีบีเอสสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนและให้ประชาชนใช้ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงประชาชนยังสามารถใช้ข้อมูลของไทยพีบีเอสในการต่อยอดในชีวิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนั้นจุดเด่นในปีที่ผ่านมาคือ การเป็นภาคีเครือข่าย ซึ่งปีนี้จะยังคงเน้นจุดนี้อยู่ เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยปีนี้จะเน้นทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่มากขึ้น เช่น ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ไทยพีบีเอสจะใช้สื่อในการช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น , การพัฒนาคนของไทยพีบีเอสให้มีคุณภาพและแข็งแรง สามารถปรับตัวได้มากขึ้น คนของไทยพีบีเอสเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ และพร้อมพัฒนาทัศนคติในการปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบ อันเป็นผลทำให้ประชาชนพึ่งพาได้ และการจัดการองค์กรให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การนำเอาข้อมูลต่างๆ มาทำให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นความจำเป็นอย่างมาก และข้อมูลต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ถูกจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้จะทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

นอกเหนือจากนั้นยังประกาศวาระหลัก 2 เรื่อง ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะกำหนดบนผังรายการและสื่อออนไลน์ในเครือของไทยพีบีเอส ประกอบไปด้วย วาระปากท้อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆ ล้วนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและปากท้อง การประกาศทำวาระนี้คือความตั้งใจที่ทำให้ปัญหาปากท้องถูกคลี่คลายลงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและนำเสนอในการหาทางออก หาทักษะใหม่ๆ เป็นหนทางในการฟื้นฟูศักยภาพของคนไทย และวาระเรียนรู้ โดยใช้สื่อและผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ส่งเสริมให้คนไทยสามารถโต้คลื่นความเปลี่ยนแปลงให้ทัน รวมไปถึงสามารถพัฒนาทักษะไปด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การเป็น Learning for all อย่างแท้จริง

ท่านผู้ชมสามารถติดตามไทยพีบีเอส ได้ผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข 3 และ ALTV หมายเลข 4 รวมไปถึงสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th