fbpx

ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลก (World Press freedom Day ) เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และหลัการเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ ทางทวิตเตอร์ได้มีกิจกรรมจัดขึ้นบน Twitter spaces โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในฐานะนักข่าวและสื่อมวลชน โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น และแขกรับเชิญ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ , คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ และคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ในประเด็นเสรีภาพของสื่อมวลชนโลก ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งการทำงานของสื่อในสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ได้เห็นว่าการทำข่าวในยุคปัจจุบันเกิดความยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิม 

ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นและเสรีภาพของสื่อในปัจจุบันอยู่ในจุดไหน ? 

คงจะได้เห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การทำข่าวยากขึ้นในการเข้าพื้นที่ไปทำข่าว รวมทั้งสถานการณ์ของบางพื้นที่ เช่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก็อาจขึ้นอยู่กับวิธีการของนักข่าวแต่ละคนด้วยว่าสามารถหาข่าวได้จากทางช่องทางใดบ้าง 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำข่าว ? 

ในปัจจุบันมีหลายๆ เรื่องที่มีคนให้ความสนใจมากมาย และในหลายประเด็นที่เมื่อก่อนคนสนใจ ในวันนี้คนไมได้สนใจเหมือนเดิมอีกแล้วคนต้องการเรื่องที่เกี่ยกวับตัวเองมากขึ้น และอีกหนึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ ความภาคภูมิใจในการเป็นนักข่าวได้หายไป ? หลายๆ คนที่เข้ามาทำงานในวงการข่าวล้วนอยากเป็นนักข่าวเพราะอยากให้สังคมดี อยากทำงานเพื่อสังคม แต่ในปัจจุบันความภาคภูมิไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ระหว่างทางที่ผ่านมาของการเป็นนักข่าวคงจะได้เห็นว่า ความภาคภูมิใจได้หายไป และจนถึงกระทั่งบางทีก็กลายเป็นงานพาร์ทไทม์บ้างและปัจจุบันนักข่าวยังมีบทบาทอีกหรือไม่  

รูปภาพ

จะสามารถสร้างยุคมาตรฐานและบทบาทของสื่ออาขีพในยุคทื่ทุกคนกลายเป็นสื่อได้อย่างไร ? 

“ต่อให้มีแพลตฟอร์มและพื้นที่ในการพูดคุยที่มากขึ้นแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเรื่องกฎหมายยังไม่เปิดทางให้ ก็ไม่สามารถทำข่าวได้แบบอุ่นใจ” คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์  ได้กล่าวไว้ ซึ่งแน่นอนว่าคงจะปฎิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการทำข่าวในยุคปัจจุบัน หากไม่มีการสนับสนุนที่ถูกต้องก็จะเป็นข้อจำกัดที่ยากมากขึ้นสำหรับคนทำข่าว 

ในปัจจุบันนี้อาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมากในการทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ ในปัจจุบันผู้คนล้วนต้องการข่าวที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเที่ยงตรง

ซึ่งคุณค่าของการทำข่าวนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยยอดไลก์ ยอดแชร์ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนในแง่ของธุรกิจ แต่ถ้าหากคุณค่าของข่าวถูกกำหนดโดยเนื้อของข่าวและข้อมูล และข่าวนั้นเป็นข่าวที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับใครได้บ้างและมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนให้กับคนที่สนใจได้ สุดท้ายเนื้อหาข่าวและวิธีการนำเสนอยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการทำข่าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพื่อการพัฒนาวงการสื่อต่อไป