fbpx

หลายคนคงทราบกันดีว่าบริการที่สามารถโค่น Blockbuster ได้สำเร็จนั้น ไม่ใช่บริการลักษณะเหมือนกันจากคู่แข่ง แต่เป็น Netflix ที่ขณะนั้นให้บริการเช่า DVD ผ่านทางไปรษณีย์แบบบริการสมัครสมาชิก และไม่มีกำหนดวันคืนที่ลงล็อกนั่นเอง แต่ว่าก็มีอีกคู่แข่งที่คุณอาจยังไม่รู้ แม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นมาโค่น Blockbuster ได้เต็ม ๆ นั่นคือ Flexplay บริการเช่าแผ่นโดยไม่ต้องคืนแผ่นอีกรูปแบบ แล้วมันน่าสนใจตรงไหนไปดูกัน

Flexplay คือบริการเช่าแผ่น DVD โดยบริษัท joint-venture (กิจการร่วมค้า) ระหว่าง Disney และ Buena Vista Home Entertainment เปิดตัวครั้งแรกในปี 2003 (ซึ่งในขณะนั้นจริง ๆ ทาง Circuit City ได้ทำแผ่น DivX ออกมาเช่นกัน โดยรูปแบบการทำตลาดเดียวกับ Flexplay แต่ต่างกันที่ระบบแผ่น และไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร) ได้นำเสนอแนวทางการเช่า DVD แต่ไม่ต้องคืนแผ่น แต่ว่าจะต่างจาก Netflix ตรงที่ตัวแผ่นหนังนั้นแม้ไม่ต้องคืนแต่ว่าจะไม่สามารถเปิดดูได้หลังดูครั้งแรกภายใน 48 ชั่วโมง โดยได้ใช้เทคโนโลยีชื่อ EZ-D (พูดง่าย ๆ มันก็คือการเช่าภาพยนตร์ที่ไม่ต้องคืนสื่อบันทึกทางกายภาพ แต่ว่าเหมือนเราได้ดูภาพยนตร์เสร็จจะไม่ได้ดูอีกเพราะคืนหนังไปในทางปฏิบัติ) สิ่งที่แตกต่างจาก DivX คือ ไม่ต้องใช้เครื่องเล่นแผ่นที่รองรับโดยเฉพาะ สามารถใช้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้เลย

หลักการการทำงานของ Flexplay

จะทำการบันทึกข้อมูลด้วยระบบไฟล์ฟอแมต DVD Video ตามปกติพร้อมระบบการป้องกันการ RIP (ดึงออกไปทำสำเนา) (ไม่เหมือน DivX จากทาง Circuit City ที่ต้องการเครื่องเล่นที่รองรับโดยเฉพาะ เพราะใช้ระบบไฟล์นามสกุลของตัวเองบันทึกลงในแผ่น DVD) แต่ตัวแผ่นได้เพิ่มเลเยอร์พิเศษลงในโครงสร้าง DVD มาตรฐานด้วยสารประกอบทางเคมีที่รวมตัวกับออกซิเจนในบรรยากาศได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างสารประกอบทางเคมีใหม่เพื่อให้เกิดความทึบแสง (เมื่อนำออกจากบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแล้วภายใน 48 ชั่วโมง)

เมื่อยังไม่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว ตัวแผ่นยังคงโปร่งใส (แม้จะใช้สีแดงให้เห็นได้ชัดว่าเป็นแผ่น Flexplay แต่ถือว่าโปร่งใส) เลเซอร์จากเครื่องเล่นจะผ่านตรงไปยังชั้นสะท้อนแสง เพื่ออ่าน DVD ตามปกติ เมื่อชั้นทึบแสงเกิดขึ้นเลเซอร์จากเครื่องเล่นไม่สามารถทำให้สะท้อนแสงด้านในได้ ดังนั้นเครื่องเล่นจึงไม่สามารถอ่านแผ่นได้

จริง ๆ เมื่อคุณเปิดบรรจุภัณฑ์ ออกซิเจนในบรรยากาศจะเริ่มทำปฏิกิริยาเคมี สารเคมีบางชนิดมีความสมดุลเพื่อให้ปฏิกิริยาดำเนินไปอย่างช้า ๆ อยู่แล้ว แต่คำนวณมาว่ายังไปคลุมจนไม่สามารถอ่านได้ เปรียบเสมือนในตอนแรก ของช่วง “ระยะเวลาเช่า” แล้วจึงเร่งความเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น เสมือนเวลาเช่าหมดลงนั่นเอง สารเคมีดังกล่าวเป็นสิทธิบัตรของทาง Flexplay และสามารถปรับส่วนผสมเพื่อสามารถปรับระยะเวลาการเช่าได้ด้วย

จากที่ได้กล่าวหลักการทำงานมานั้น มันก็เหมือนเป็นการทำลายตัวเองนั่นเอง โดยแนวคิดนี้ออกมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่อยากจ่ายเงินซื้อแผน DVD ภาพยนตร์ในราคาเต็ม และไม่สะดวกขับรถไปร้านเช่าที่อยู่ไกล ๆ เนื่องจากจะจำหน่ายในลักษณะซื้อกลับบ้าน ตามร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หรือตู้อัตโนมัติในชุมชน เมื่อแผ่นถูกใช้งานไปแล้ว ตัวแผ่นยังออกแบบให้สามารถนำไป Recycle ได้ง่ายด้วย แต่อย่างไรก็ตาม FlexPlay มีให้บริการเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น สาเหตุที่เรานำเรื่องนี้มานำเสนอ เนื่องจากถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ในยุคนั้น แต่อาจจะไม่ได้นิยมแพร่หลายในทั่วโลกนั่นเอง

อ้างอิง
https://www.tvtechnology.com/news/disney-covers-bases-with-throwaway-dvds
https://electronics.howstuffworks.com/flexplay.htm
https://cdmediaworld.com/hardware/cdrom/news/0001/spectradisc.shtml
https://web.archive.org/web/20070319123141/http://www.nacsonline.com/NR/exeres/00005a1dyixoorrvfijzuihe/NewsPosting.aspNRMODE=Published&NRORIGINALURL=/NACS/News/Daily_News_Archives/May2003/nd0520039.htm&NRNODEGUID=%7B85F2A741-DA71-4EE0-9A96-45FF305848BC%7D&NRQUERYTERMINATOR=1&cookie_test=1
https://alchetron.com/Flexplay