fbpx

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของ “ฐปณีย์ เอียดศรีไชย” จากกรณีการนำเสนอข่าวที่กัดไม่ปล่อย เจาะลึกทุกแง่มุม และเน้นนำเสนอข่าวเพื่อสันติภาพภายใต้ชื่อของ The Reporters ซึ่งตลอดที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ทีมงานรวมถึงตัวของฐปณีย์ได้สร้างการจดจำและนำเสนอข่าวที่ทำให้ประชาชนสนใจ เช่น เหตุการณ์การขุดคุ้ยไอทีวีในขณะนี้ วันนี้ส่องสื่อจึงขอมาส่องรายได้ของบริษัทที่ดูแล The Reporters กัน

The Reporters นั้นอยู่ภายใต้บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั่น จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย (33.40%), จรินธร ธนาศิลปกุล (33.30%) และดนุพล อุ่นจินดามณี (33.30%) โดยจดทะเบียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2563-2565 มีรายได้ที่ค่อนข้างเติบโตขึ้น ซึ่งมีรายได้รวมและกำไรดังต่อไปนี้

ปี 2563
รายได้รวม 597,022.13 บาท
กำไรสุทธิ 223,446.60 บาท

ปี 2564
รายได้รวม 4,624,025.23 บาท
กำไรสุทธิ 151,491.19 บาท

ปี 2565
รายได้รวม 4,925,964.24 บาท
กำไรสุทธิ 440,417.88 บาท

สิ่งหนึ่งที่ The Reporters ประสบความสำเร็จนั้น ฐปณีย์เคยให้สัมภาษณ์กับส่องสื่อเมื่อปี 2562 ว่า “พี่ก็ยังคงใช้ความที่เป็นฐปณีย์ ลงพื้นที่รวดเร็วแล้วก็เจาะลึกมาใช้เป็นหลักในการสื่อสาร The Reporters คือนักข่าวที่จะออกไปหาข่าว เพราะฉะนั้นคุณจะได้ข่าวจริง ยิงตรงจากสนามข่าว เพราะว่าคุณได้รับข่าวที่มาจากนักข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวได้โดยตรงนั้นเอง” จึงทำให้ The Reporters เป็นที่จดจำกับสาธารณชนนั่นเอง


กราฟิกโดย นภัสชล บุญธรรม