fbpx

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีข่าวการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ ว่าเป็นการได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่นั้น

สรยุทธพักโทษ เพราะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม

กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โดยเฉพาะโครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป ที่ได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ และเหลือโทษที่ต้องได้รับต่อไปอีกไม่เกิน 5 ปี โดยถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ต้องขังตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

ซึ่งปัจจุบันนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีกำหนดโทษตามคำพิพากษา 6 ปี 24 เดือน ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 รอบ คงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด 3 ปี 6 เดือน 20 วัน เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้ว จึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 2 ปี 4 เดือน 14 วัน ด้วยเหตุนี้ นายสรยุทธฯ จึงถือเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่ง และจะมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัว จะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) และต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วน ตลอดจนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษ

นายอายุตม์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าว นอกจากการพิจารณาจากคุณสมบัตินักโทษที่เข้าเกณฑ์แล้ว นักโทษทุกรายยังจะต้องถูกพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ อันประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยหากผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกชั้นหนึ่ง จึงจะถือว่าได้รับการพักการลงโทษ อนึ่ง นอกจากกรณีของนายสรยุทธฯ ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับความเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ทั้งกรณีนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น และกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรืออายุ 7 ปีขึ้นไป ที่ถูกนำรายชื่อเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ รวม 944 ราย

หนุ่มแย้ม สรยุทธออกปุ๊ป อ่านข่าวที่ช่อง 3 ทันที

สำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายช่าอง หรือจะกลับไปอ่านข่าวช่องเดิมนั้น “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้ออกมาพูดผ่านรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ที่ตนเองจัดอยู่ว่า “พี่ยุทธไม่ได้ไปช่องไหนตามที่เป็นข่าว แต่กลับมาที่ช่อง 3 แน่นอน” ส่วนทางด้าน “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้ชี้แจงเพิ่มอีกด้วยว่า “พี่ยุทธ เคยบอกว่าถ้าได้ออกจากเรือนจำแล้ว วันรุ่งขึ้นของอีกวันจะมาที่ช่อง 3 เลย แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำงานเลยหรือเปล่า”

ต้องติดตามกันต่อไปถึงกรณีการกลับมาของสรยุทธอย่างเต็มขั้น ว่าจะกลับมาอ่านข่าวที่ช่อง 3 จริงตามที่ทั้งสองท่านได้เปิดเผยหรือไม่? แล้วจะมาเมื่อไหร่? ส่องสื่อจะเกาะติดอย่างใกล้ชิด