fbpx

คำตอบสั้น ๆ คือ “ไม่” AI ไม่สามารถมาแทนที่นักข่าวได้อย่างสมบูรณ์ AI สามารถทำงานบางด้านของงานนักข่าวได้ เช่น การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล และการสร้างเนื้อหา อย่างไรก็ตาม AI ยังไม่สามารถทำงานบางด้านได้ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การตัดสิน การตีความข้อมูล และการเขียนข่าวที่มีส่วนร่วมกับผู้ชม

AI สามารถช่วยนักข่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การช่วยนักข่าวรวบรวมข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว หรือช่วยนักข่าวสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม AI ไม่สามารถแทนที่ทักษะและประสบการณ์ของมนุษย์ในการเป็นนักข่าวได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ AI สามารถใช้เพื่อสนับสนุนงานนักข่าวได้:

  • AI สามารถช่วยนักข่าวรวบรวมข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้ในการสแกนข่าวจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแนวโน้มหรือรูปแบบ
  • AI สามารถช่วยนักข่าวสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องแม่นยำ ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือในการแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
  • AI สามารถช่วยนักข่าวสร้างเนื้อหาที่มีส่วนร่วมกับผู้ชม ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับความสนใจของผู้ชมแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม AI ยังไม่สามารถทำงานบางด้านได้ เช่น :

  • การคิดเชิงวิพากษ์ การตัดสิน และการตีความข้อมูล ตัวอย่างเช่น AI ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลใดมีอคติหรือข้อมูลใดที่เชื่อถือได้
  • การเขียนข่าวที่มีส่วนร่วมกับผู้ชม ตัวอย่างเช่น AI ไม่สามารถสร้างเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้อ่าน

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคต AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในวงการสื่อ แต่ AI ก็ไม่สามารถมาแทนที่นักข่าวได้อย่างสมบูรณ์ นักข่าวยังคงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

***เนื้อหาคำตอบทั้งหมดนี้ ตอบโดย AI จาก Google Bard

AI = เครื่องมือที่มาช่วย แต่ถ้าบางงานในองค์กรสื่อ คนทำงานไม่ปรับตัว มันก็อาจจะแทนได้เช่นกัน ซึ่งทุกวันนี้มือถือที่พวกเราใช้ก็ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานอยู่แล้ว